1 THÔNG TIN ĐẶT TOUR

Dịch vụ chọn thêm

200.000đ

Tiệc Tối Tinh Tế

18:30 - 21:00

24-chỗ


04/01/2020
1
0
0
1000đ
1000đ
Giá đã bao gồm 10% VAT
1000đ

CHI TIẾT THANH TOÁN

1000đ
1000đ

Tôi đã đọc và đồng ý với Chính sách đặt giữ chỗ