Chính sách đặt giữ chỗ

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

 1. Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ.
 2. Thanh toán điện tử được xử lý qua cổng thanh toán an toàn OnePay sau khi có xác nhận. Chúng tôi chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế có mang biểu tượng Visa, Mastercard, American Express và JCB.

THAY ĐỔI, HUỶ DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

 1. Thay đổi
  • HRS sẽ không thu phí trong trường hợp yêu cầu điều chỉnh hoặc thay đổi của khách hàng được gửi cho bộ phận bán hàng của HRS trên 5 ngày trước ngày khởi hành.
  • Trường hợp thay đổi trong vòng 5 ngày tính đến ngày khởi hành, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý khách; tuy nhiên, trong trường hợp này phí thay đổi 30% sẽ được áp dụng.
 2. Hủy
  • Thông báo hủy dịch vụ phải được gửi bằng văn bản, email.
  • HRS có quyền hủy 1 phần hoặc toàn bộ gói dịch vụ nếu khoản đặt cọc giữ chỗ hoặc thanh toán không được khách hàng thực hiện đầy đủ và đúng hạn.
  • Mức phí hủy dịch vụ du lịch như sau: Trước 14 ngày tính đến ngày HRS cung cấp dịch vụ: 0% giá trị gói dịch vụ đã đặt
   • Từ 07 – 14 ngày tính đến ngày HRS cung cấp dịch vụ: 30% giá trị gói dịch vụ đã đặt
   • Từ 02 - 07 ngày tính đến ngày HRS cung cấp dịch vụ: 50% giá trị gói dịch vụ đã đặt
   • Trong vòng 02 ngày tính đến ngày HRS cung cấp dịch vụ: 100% giá trị gói dịch vụ đã đặt
 1. Hoàn trả tiền
  1. Các trường hợp sau không được hoàn trả tiền:
   • Khách hàng vắng mặt vào thời điểm thuyền của HRS rời bến.
   • Khách hàng không sử dụng hết các dịch vụ trong gói dịch vụ du lịch được HRS cung cấp.
  2. Hoàn trả tiền: HRS sẽ hoàn trả tiền trừ đi phí hủy dịch vụ (nếu có) và phí giao dịch của ngân hàng (nếu có) sau khi đã xác nhận với khách hàng.

TIỀN TỆ

VND, USD

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

 1. HRS chỉ chịu trách nhiệm do lỗi của HRS gây ra.
 2. HRS sẽ không chịu trách nhiệm về việc buộc phải hủy hoặc thay đổi việc cung cấp dịch vụ du lịch trong các trường hợp bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, v.v). Trong các trường hợp này, HRS sẽ cố gắng cung cấp tour du lịch thay thế gần nhất có thể (có thể hoàn lại tiền hoặc thanh toán thêm để bù chênh lệch hành trình).
 3. HRS không cung cấp bảo hiểm cho thương tích cá nhân, mất hành lý hoặc sơ tán y tế cho các trường hợp bất khả kháng.
 4. Trách nhiệm của HRS đối với thiệt hại hoặc mất hành lý, đồ đạc hoặc tài sản của hành khách, được giới hạn ở mức tối đa là 7.000.000 (bảy triệu) đồng / người. Trong mọi trường hợp, HRS không chịu trách nhiệm về việc mất mát hoặc hư hỏng các vật có giá trị nếu không được bàn giao cho nhân sự HRS.
 5. HRS có trách nhiệm mua bảo hiểm tính mạng cho hành khách trên thuyền của HRS. Trường hợp xảy ra tử vong hoặc thương tật do tai nạn, đơn vị bảo hiểm sẽ giải quyết trực tiếp với hành khách. Mức bồi thường tối đa 30,000,000 (ba mươi triệu) đồng / người.
 6. Trong bất kỳ trường hợp nào, HRS không chịu trách nhiệm đối với hành khách bị thiệt hại về cảm xúc hoặc chấn thương tâm lý dưới bất kỳ hình thức nào; khi thiệt hại đó không phải là hậu quả hay kết quả của HRS gây ra đối với thương tích của hành khách.