Nghênh Lương Đình

Trên trục dọc từ Kỳ đài ra đến Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình cũng là một công trình được xây dựng dưới thời Nguyễn, dùng làm nơi nghỉ chân của nhà vua trước khi đi xuống bến sông để lên thuyền rồng hoặc làm nơi hóng mát. Trước đây, người ta phải ngăn con đường đi từ cửa Thể Nhơn (dân gian còn gọi là cửa Ngăn) ra Nghênh Lương Đình, không cho ai qua lại hoặc thấy mặt vua.

uy không phải là một công trình đặc sắc về kiến trúc hoặc có quy mô lớn, nhưng Nghênh Lương Đình là một bộ phận không thể tách rời của cụm kiến trúc Nghênh Lương Đình-Phu Văn Lâu và Kỳ đài. Nghênh Lương Đình còn đi vào lòng người bằng cái tên "bến Văn Lâu" trong đoạn ca dao bất hủ:

Chiều chiều trước bến Văn Lâu

Ai ngồi, ai câu Ai sầu, ai thảm

Ai thương, ai cảm Ai nhớ, ai trông

Thuyền ai thấp thoáng bên sông

Nghe câu mái đẩy chạnh lòng nước non.

Cùng với Phu Văn Lâu, Nghênh Lương Đình cũng đã qua nhiều lần tu bổ và đang được lập hồ sơ di tích lịch sử cấp quốc gia.

Nguồn: http://hueworldheritage.org.vn